Sct. Jacobi Kirke, Varde
We create relations

Konfirmation

Alle elever i 7. klasse har mulighed for at blive konfirmeret. For at blive konfirmeret skal man være døbt og have fulgt konfirmationsforberedelse ved en af kirkens præster.

Information om indskrivning og undervisningens start sendes gennem skolerne eller direkte til forældrene.

Efter 2021 laves skolestrukturen om i Varde. Derfor kan vi kun melde datoerne ud for konfirmationer indtil 2021. Da det fra kommunens side stadig er uafklaret, hvormange spor, der kommer på Frello og Lykkesgårdskolen, kan vi endnu ikke sige noget om konfirmationsdatoerne i 2022. Vi forventer dog en afklaring senest i foråret 2019. 

 

Konfirmationsdatoer indtil 2021

Efter mange forespørgsler har vi besluttet at indføre konfirmationer om lørdagen fra og med 2018 for konfirmander fra Brorsonskolen, Sankt Jacobi Skole og Friskolen i Mejs.

Konfirmationen for konfirmander fra Lykkesgårdskolen finder fortsat sted Store Bededag (fredag), og for specialklassernes vedkommende er det forsat om lørdagen.

Datoerne bliver således:

Brorsonskolen: Lørdag før 3. søndag efter påske (2019 = 11.maj. 2020=2. maj. 2021=24. april). 

Lykkegårdskolen: Store Bededag (2019=17. maj. 2020=8. maj. 2021=30. april).

Sankt Jacobi skole og Friskolen i Mejls: Lørdag før 4. søndag efter påske (2019=18. maj. 2020=9. maj. 2021=1. maj).

Specialklasserne: Lørdag før 5. søndag efter påske (2019=25.maj. 2020=16. maj. 2021=8. maj). 

For at alle kan få en plads i kirken, bliver der efter behov de pågældende dage holdt en 3. konfirmationsgudstjeneste kl. 13. I så fald meldes dette ud ved skoleårets begyndelse.

Find også datoen ved hjælp af almanakken!

Læs meget mere om konfirmation på kristendom.dk eller på folkekirken.dk