Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Sct. Jacobi Kirke, Varde
We create relations

Kirke- og kulturmedarbejder

Kirke- og Kulturmedarbejder søges til Varde Kirke – i et af Danmarks største sogne

Stillingen er ledig til ansættelse pr. 1. august 2022 og er som udgangspunkt en deltidsstilling på 32 timer pr. uge i gennemsnit med mulighed for en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge i gennemsnit.

Vi søger en person med relevant erfaring, eventuelt fra en lignende stilling, som kan arbejde selvstændigt, men også indgå i et positivt samarbejde med menighedsråd, præster og øvrige ansatte.

Varde sogn har 15.274 indbyggere (12.805 medlemmer af folkekirken). I sognet ligger Sct. Jacobi kirke, Østerlund Kirkesal og Arnbjerg kapel, Kirkens Hus og tre præsteboliger med tjenstlige lokaler. Derudover ligger der 3 folkeskoler og 1 friskole. Der er ca. 30 ansatte samt kirkekor. 

Der er tradition for et godt og velfungerende samarbejde mellem alle kirkens ansatte. Se mere om Varde kirke på www.vardekirke.dk

Vi tilbyder:

 • en alsidig og udviklende stilling med indflydelse på arbejdsopgaverne alt efter timetal.
 • kollegialt fællesskab med flere forskellige faggrupper på en travl arbejdsplads, hvor du får reference til den daglige leder
 • mulighed for efteruddannelse
 • en stilling i en aktiv kirke med en høj grad af synlighed

Opgaverne består i:

 • at deltage i planlægning og gennemførelse af konfirmandundervisning for konfirmandhold fra Den Nye Sct. Jacobi Skole (specialskole) i samarbejde med sognepræst
 • at deltage i planlægning og gennemførelse af minikonfirmandundervisning for alle byens skoler – inkl. specialskolen – i samarbejde med kirkens fire præster, der på skift har det overordnede ansvar
 • Sorggruppearbejde med børn og unge i samarbejde med præst.

Opgaverne kan yderligere bestå i:

 • at varetage kirketjeneste som afløser for de to faste kirketjenere.
 • Opdatering af kirkens hjemmeside
 • Varetage og evt. videreudvikle kirkens SoMe profil på forskellige platforme
 • Ansvarlig for kirkesiden i den lokale ugeavis

Vi søger en person, der:

 • Har erfaring med og kan lide at formidle det kristne budskab for børn
 • Er kirkelig engageret med levende interesse i at arbejde i en kirkelig sammenhæng
 • Er en god formidler til børn og voksne.
  Er fleksibel, udadvendt, kreativ, har humoristisk sans og er god til at skabe relationer.
 • har en relevant uddannelse (eks. 3K-uddannelsen) og er indstillet på fortsat faglig udvikling.
 • Kan trives i at samarbejde omkring en opgave med forskellige tilgange alt efter hvilken præst der samarbejdes med.

Arbejdssted er sognets konfirmandlokaler, kirken og kapellerne i Varde by. Medarbejderen får kontor i tilknytning til konfirmandlokalet på Jægumsvej 45, 6800 Varde, men også mulighed for at arbejde i det nuværende kirkens hus, tæt på kirken.

Ansættelse sker ved Varde Sogns Menighedsråd beliggende Kirkepladsen 4, 6800 Varde

Se hele stillingsopslaget på:

https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5598759