Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Sct. Jacobi Kirke, Varde
We create relations

Ledige stillinger

Varde Kirke søger en dedikeret kordegn

En af vores kordegne går på pension, og stillingen er ledig til ansættelse pr. 1. januar 2022 eller efter aftale.
Varde sogn har 15.283 indbyggere (12.821 medlemmer af folkekirken), der er 1 kirke, 2 kapeller og 3
kirkegårde. Der er i alt 25 ansatte samt kirkekor. Der er tradition for et godt og velfungerende samarbejde
mellem alle kirkens ansatte. Se mere om Varde Kirke på www.vardekirke.dk


Vi søger en person med praktisk erfaring fra en lignende stilling, som kan arbejde selvstændigt, men også
indgå i et dynamisk samarbejde med kordegne, menighedsråd, præster og øvrige ansatte.


Vi tilbyder:
• en spændende stilling med indflydelse på egen arbejdsdag
• samarbejde med hjælpsomme og engagerede kolleger og menighedsråd
• kontorfaciliteter i Kirkens Hus, og på sigt i det nye kirkens hus tæt på kirken
• en stilling i en aktiv kirke med en høj grad af synlighed


Opgaverne består bl.a. i:
• varetagelse af daglige opgaver på kordegnekontoret
• kirkebogsføring og personregistrering samt arkiv
• regnskabsføring
• sekretær for menighedsråd og udvalg
• personaleadministrative koordineringsopgaver
• kirketjeneste


Vi forventer i øvrigt at du:
• har erfaring med kordegnearbejde og kontoradministration
• har gode samarbejdsevner, er udadvendt og imødekommende
• har stærke IT kompetencer - Folkekirken software og Microsoft
• er fleksibel og ansvarsbevidst


Stillingen er en fuldtidsstilling, indplaceret i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 292.103,12
kr. – 387.036,75 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 306.708,73 kr. (nutidskroner). Der er
rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 34.655,85 kr. (nutidskroner).OKtillæg
835,75 kr. (nutidskroner) Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.
Lønnen forhandles ud fra kvalifikationer med den faglige organisation.
Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kordegneforening.
Ansættelse sker på overenskomstvilkår i henhold til CO10 fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet
og Statstjenestemændenes Centralorganisation af 2010, samt organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper eller kirkemusiker og det tilhørende
protokollat for kordegne. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.
Såfremt stillingen besættes med en tjenestemand, klassificeres stillingen efter forhandling mellem
Kirkeministeriet og de forhandlingsberettigede parter.
Det er en forudsætning for ansættelse, at en ansøger som ikke er eller har været ansat i stilling som
kordegn eller kordegneassistent med tjenestemands- eller overenskomstansættelses vilkår, og so ikke allerede har gennemført kordegneuddannelsen, gennemfører 5 ugers grundlæggende uddannelse inden 2 år efter ansættelsen.
Ansatte, der skal varetage opgaven med personregistrering eller som led i deres ansættelse skal have
adgang til ministerialbogen, skal forud for at funktionen kan varetages have bestået uddannelse i personregistrering.
Herudover skal de krævede regnskabsmoduler ligeledes gennemføres inden 2 år efter ansættelsen.
Se cirkulære om uddannelseskrav for kirkefunktionærer på www.folkekirkenspersonale.dk.
Se cirkulære om uddannelseskrav for kirkefunktionærer på www.folkekirkenspersonale.dk.
Der er 3 måneders prøvetid i ansættelsen.
Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte Sognepræst Morten
Thaysen tlf. 41626246 eller Formand og Kontaktperson Karen Vendler tlf. 28560048 efter kl. 16:00

Frist for indsendelse af ansøgning 10. november 2021

Ansøgning med relevante bilag sendes på email til 8873fortrolig@sogn.dk, eller til
Varde Kirke
Kirkepladsen 4
680 Varde
Ansættelsessamtaler kan forventes at finde sted i uge 46 – 47.