Sct. Jacobi Kirke, Varde
We create relations

Menighedsrådsvalg 2020 - det nye menighedsråd har konstitueret sig

Varde Sogns Menighedsråd 2020-2024 har konstitueret sig

Det nye menighedsråd har holdt konstituerende møde 17. november 2020 med følgende resultat:

Formand for menighedsrådet: Karen Vendler

Næstformand for menighedsrådet: Asger Helth

Kirkeværge: Karen Harritsø

Kasserer: Peter Christensen

Kontaktperson: Lis Mærsk Staunstrup

Formand for Valgbestyrelsen: Flemming S. Jepsen

Formand for Økonomiudvalget: Peter Christensen

Formand for Aktivitetsudvalget: Asger Helth

Formand for Kirkegårdsudvalget: Hans Chr. Jessen

Formand for Bygningsudvalget: Flemming S. Jepsen

Formand for Kunst- og informationsudvalget: Henning Farup Christensen

For flere informationer om udvalgenes sammensætning mv henvises til mødereferatet , der kan ses her

 

Rådets funktionsperiode begynder 1. søndag i advent, 29. november 2020.

Rådet holder sit første ordinære møde tirsdag den 19. januar kl. 18.30 på Vestervold 1