Sct. Jacobi Kirke, Varde
We create relations

Hemmeligheden

Udgivet af Morten Thaysen, lør d. 15. feb 2014, kl. 11:29
Synspunkter

”Hvis hvedekornet ikke falder i jorden og dør, bliver der kun det ene korn; men hvis det dør, bærer det mange fold.”

Johannesevangeliet kap 12, 24

Van Gogh malede engang billedet af sædemanden. Man kan se, hvordan han går ud over sin mark og kaster kornene ud over det hele. Med store armbevægelser. Kornene lander på jorden og forsvinder ned i den. Henover billedet er der et stort sort træ. Det ser ikke godt ud. Nærmest lidt dødsmærket – og alligevel gror der nye friske grene på det. Bagved er der en mægtig stor gul sol, der lyser hele himlen gul.

Sædemanden
Hvem er sædemanden? Ja, han kan jo være hvem som helst, som han går der. Det er jo ikke til at se det. Nogen har sagt, at han kan være et billede på Gud. Gud er som en sædemand, der går ud over sår sin jord til. Han ved, hvad han vil. Han vil have den jord, som er sort og gold til at blive en mark med bølgende korn i Guds rige. Hvordan det skal ske, er Guds hemmelighed.
 
Kornenes hemmelighed

Hemmeligheden ligger kornene. Når han har kastet kornene ud, lander de på marken, hvorefter de forsvinder ned i jorden. Hernede i jorden dør de. Og så sker det forunderlige. Pludselig begynder de at spire. Ganske langsomt gror spirerne nede i jorden, indtil de bryder de jordoverfladen. De gror stadig. De bliver til strå, så sætter de aks. Til sidst bliver de modne og kan høstes og blive til brød, der giver næring til andre. Det forunderlige er, at kornet først må dø for at det kan komme så vidt. Bliver det bare liggende på jorden, rådner det. Men forsvinder det ned i jorden og dør vil det begynde at spire og gro. Dette er hemmeligheden i korn, som sædemanden spreder ud over jorden. Men her stopper hemmeligheden ikke.

Hemmeligheden om Kristus
Hemmeligheden er også hemmeligheden om Kristus, som er det første korn, som Gud sår på sin mark. Kristus bliver sået for at der skal ske noget med jorden. Den skal blive til en bølgende kornmark i Guds rige. Derfor kaster Gud kornet ud på jorde og sætter dermed alt på spil. For bliver kornet bare liggende på marken og rådner op, vil hele projektet gå i vasken. Og jorden vil forblive sort og gold. Men falder det i jorden og forsvinder ned i den – og dør – ja så vil det begynde at spire og jorden vil blive alt andet end mørk og gold. Og Kristus falder i jorden og giver sig hen til den i tillid til, at Gud ved, hvad han gør. Han giver sig hen til de mennesker, der hører jorden til. Giver sig hen til dem og gør sig til et med dem. Og da han dør - ja, så tror alle, at han bare forsvinder og bliver væk. Men han spirer og spiren bryder jordoverfladen….Dette er Guds hemmelighed om Kristus.
 
Hemmeligheden om os

Og dermed kommer vi til at se hemmeligheden om os selv - hvis vi altså tør se den i øjnene. Som Kristus blev sået i jorden, som et korn, bliver vi også sået som korn i jorden. Nogle af os bliver sået i en god jord og da bliver vores liv nemt og lyst. Andre af os bliver sået i dårlig jord og da bliver vores liv besværligt og mørkt. Men hver eneste af os er som et korn, Gud har sået og Gud ved præcis, hvad han vil med os. Han vil, at vi i tillid til han skal forsvinde ned i jorden og dø til gavn for andre.

Men tør vi se det i øjnene? For dermed siges der jo noget om vores liv, som vi ikke er vant til at høre. Vi er vant til at høre, at vi kan gøre med vores liv, hvad vi vil. Vi kan forme og skabe det i den retning, som vi selv ønsker det. Vi siger: ”Du kan, hvad du vil!” Vores liv handler derfor ofte om at komme til at betyde noget stort, der ligger ud over døden. Det med bare at finde sig hen at give sig hen i den jord, som vi er blevet sået i, er alt for lidt. Vi vil ikke bare give os hen. Derfor bliver vi liggende på jorden – og så sker der egentlig ikke mere.

Giver vi os derimod hen i jorden til gavn for andre og i tillid til Gud tør dø i den lidt efter lidt – ja, så sker der noget. At dø betyder her for eksempel, at vi opgiver os selv og lade vore forestillinger os selv og andre mennesker dø. For kun sådan kan vi begynde at spire sådan, at marken blive til en bølgende kornmark i Guds rige.

Sådan bliver vores blive pludselig til noget meget større, end jeg tror, at vi er vant til at tænke. Vores betydning ligger ikke længere i, hvilken betydning vi skaffer os her i livet. Vores betydning ligger ikke i, at andre beundrer os. Vores betydning ligger i, at vi tør give os hen til gavn for andre, der hvor vi er. Hvad der kommer ud af det, skal vi bekymre os om. Det er Guds ansvar og Gud ved, hvad han gør.

En tur på kirkegården
Martin Luther forestillede sig, når han gik på kirkegården, hvordan købmanden nu lå som et hvedekorn i jorden og forsvandt. Det samme gjorde smeden og alle de andre. Nede i jorden ville de sammen med Kristus begynde at spire og blive en smuk plante i Guds rige. Betydningen af hvem vi er, er ikke begrænset til tiden, mens vi er her på denne side af døden.  Betydningen rækker længere ud. Vi bliver først dem, vi er, når vi sammen med Kristus spirer og bliver til en plante i Guds rige.  Vi lever derfor ikke for at dø. Vi lever for at dø og opstå. For falder hvedekornet ikke i jorden og dør, bliver der kun dette ene korn; men hvis det dør, bærer det mange fold.
 

Dette er sædemandens hemmelighed. Hans hemmelighed er også vores hemmelighed.

Kommentarer

oxowisu"> oxowisu
ezraubvfze"> ezraubvfze
nijolgbeac"> nijolgbeac
asanfrjzjt"> asanfrjzjt
knpgcfxkny"> knpgcfxkny