Sct. Jacobi Kirke, Varde
We create relations

Hvorfor være medlem af folkekirken?

Udgivet af Morten Thaysen, fre d. 1. apr 2016, kl. 06:56
Synspunkter

For tiden kører Ateistisk selskab en kampagne, der skal få folk til at melde sig ud af folkekirken. Argumenterne er blandt andet økonomiske og snusfornuftige: ”Hvorfor skal man betale til noget, man ikke bruger”? Ved at melde sig ud, sparer man penge. Ateistisk selskab ligger hermed helt på linje med den gængse tankegang i tiden, der gør alting op i penge. Vi skal kun bruge vores penge på det, der kan betale sig. I tidens ånd vil jeg derfor komme med nogle bud på, hvorfor det alligevel kan betale sig at være medlem af folkekirken. Der kan selvfølgelig være mange andre grunde.

1: Folkekirken er for alle
Folkekirken er et af de få steder i Danmark, hvor alle på tværs af alle skel mødes og sidder på samme bænk. Alle er velkomne uanset kirkelige, politiske, sociale og etniske tilhørsforhold. Det gælder også dem, der søger og tvivler.

2: Folkekirken er stedet, der holder samfundet fast på, at ethvert menneske er ubetinget lige vigtigt
I vores samfund tales der mere og mere om, hvad et menneske er værd. Hvad koster en arbejdsløs, en hjemløs eller en flygtning? Det værste der kan ske, er, at du ender som en taber uden værdi for samfundet. Er du da værd at bruge skattekroner på? Folkekirken er et sted, hvor vi holdes fast på, at alle er ubetinget lige vigtige. Den arbejdsløse og direktøren er begge en
uundværlig del af den store sammenhæng, og skal behandles som sådan. Forestil dig et samfund, hvor denne stemme ikke længere lyder.

3: Folkekirken er et sted for livets store øjeblikke
Et menneske er aldrig ligegyldigt. Ved livets store øjeblikke skal det siges højt, at det afgørende ikke er, hvad et menneske er værd, men at det er elsket. Dette sker ved dåb, konfirmation, bryllupper og begravelser og for resten søndag efter søndag. Endelig er folkekirken også et sted, hvor du altid kan gå hen og tale med en, uden at det registreres og føres til journal. Alt kan siges i fortrolighed. Der er 100% tavshedspligt.

4: Folkekirken er danmarkshistoriens røde tråd
Folkekirken er stedet for den kristendom, der har sat sit præg på Danmark i over 1000 år. Kirkebygningerne står rundt omkring i landskabet. En russisk forfatter sagde engang, at kirkerne minder os om, at vi ikke er dyr, men mennesker. Ikke alt i kirkens historie har været lige smukt. Det er alligevel værd at minde hinanden om, at med kirken kom også universiteterne, skolerne, hospitalerne og omsorgen for de svage. Dertil kom dyrkelsen af musikken, kunsten og meget mere. Kirkerne er således fulde af fortællinger om generationers levede liv. Sådan skal det også gerne fortsætte med at være.

5: Folkekirken er stedet, der forkynder til tro, håb og kærlighed
Folkekirken er et sted, hvor der tales om, at livet er meget mere end, hvad videnskaben forklare. Her tales om, at tro, håb og kærlighed er sider af livet, der åbner for nye muligheder. Troen og håbet retter sig mod Guds kærlighed, der vil høre alting nyt mellem os. ”Så bliver da tro, håb, kærlighed, disse tre. Men størst af dem er kærligheden”, som Paulus siger. Dette skal siges ind i et liv, hvor håbet forsvinder. Det skal også siges ind i verden, der bliver mere og mere vred og uforsonlig. Krige føres. Vi sviner hinanden til på de sociale medier. Mistænksomheden og småligheden breder sig. Der skal være et sted, hvor det siges, at det kan være anderledes, og at der er håb om en ny verden. Folkekirken er et sådan sted.

6: …og så er der alt det andet
Folkekirken er mange andre ting. Der er de velholdte kirkegårde og kirkebygninger. Der er det sociale arbejde, der hjælper dem, der er faldet igennem det offentliges sikkerhedsnet. Der er sorggrupper og væresteder for dem, der har det svært. Der er det blomstrende musikliv. Der er undervisning, foredrag, møder og samtaler om livets store spørgsmål.

Folkekirken er ikke nogen selvfølge. Den er der kun så længe, at der er nogen, der finder den vigtig. Kirkebygningerne står overalt og vidner om, at livet er meget mere end, hvad der kan betale sig. Forestil dig, at kirken ikke længere er der.

Kommentarer

Martin Ravn"> Martin Ravn
Morten Thaysen"> Morten Thaysen
Liane Schwartzbach"> Liane Schwartzbach
Lisbeth Holm Filtenborg"> Lisbeth Holm Filtenborg